English / Español / Français / Italiano / Português

El Grupo de Estudios Sociales Marítimos de la UNMdP informa que es troba oberta de manera permanent la convocatòria per a publicar articles, comunicacions, assajos, entrevistes, traduccions, debats, estat de la qüestió i ressenyes de llibres a la Revista de Estudios Marítimos y Sociales.

Els treballs presentats a la secció Articles seran sotmesos a l’avaluació d’almenys dos membres consultors externs que podran oficiar com a avaluadors/es o designar els especialistes que considerin pertinents per l’avaluació d’experts . Els treballs presentats a les altres seccions seran sotmesos a l’avaluació d’almenys dos membres consultors externs i/o interns, els quals poden oficiar com a avaluadors/es o designar els especialistes que considerin pertinents per a l’avaluació d’experts. En tots els casos quedarà a consideració del Comitè editorial la seva publicació.

Normes editorials

Correu electrònic