Doctor en Antropología Social. Actualmente se desempeña como profesor titular de Antropología Social del Departament de Història, Història de l’Art, Facultat de Lletres, Universitat de Girona. Es director de la Cátedra d’Estudis Maritims de la Universitat de Girona-Ajuntament de Palamos desde 1999 y director del Grup d’Estudis Socials de la Pesca Marítima de la Universitat de Girona desde 1994. Entre sus publicaciones destacan: Alegret, J.L., Badies, J. y Matas, R. De quilla a perilla. L’ofici dels mestres d’aixa a la Costa Brava, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2009; Alegret, Juan Luis & Alfons Garrido “Historia del puerto pesquero de Palamós: migraciones, asociacionismo y desarrollo.”, en AREAS. Revista Internacional de Ciencias Sociales, n° 27, Un siglo de pesca en España: nuevas perspectivas, nuevas aproximaciones, pp 27-40, 2008; Alegret Tejero, Joan Lluís. & Alfons Garrido, “Aproximació a l’activitat pesquera a la regió de l’Emporda (segles XV-XVIII)”, en Estudis d’Història Agraria, n° 19, Pluriactivitat en el camp català, pp. 27-48, 2006; y Alegret Tejero y Joan Lluís, Etnologia de les societats marítimes: perspectives d’anàlisi, àmbits d’estudi i propostes de treball, Universitat de Girona, Càtedra d’Estudis Maritims, Quaderns Blaus nº 17. ISBN 84- 934539-2-7.